TJ PRAGA PRAHA
Historie
Tabulky
TJ Praga Praha, oddíl kopané, Sokolovská 986/304a, 190 03 Praha - Vysočany, e-mail tjpragapraha@email.cz
 
Počátky fotbalového oddílu Praga Praha se datují již od roku 1909, kdy byl pod názvem SK Vysočany založen sportovní klub. Později byl klub přejmenován na TJ Praga Praha a fungoval pod patronací závodu Praga. V sočasné době vystupuje pod názvem Praga Praha.
Hřišt
ě fotbalového oddílu se nachází ve Vysočanech, na ulici Sokolovská. Až do roku 2003 se tady hrálo na škvárovém hřišti. Hřiště s travnatou plochou, na němž se hrají současné zápasy klubu se začalo budovat koncem roku 2003. Svépomocně se v areálu vybudovalo také menší tréningové pískové hřiště.
Po létech stagnace se s novým hřišt
ěm začala rozšiřovat i členská základna. Výsledkem nového úspěšného náboru je vznik nových žákovských kategórií a doplnění mužstva dorostu a dospělých.
V současné dob
ě má fotbalový oddíl Praga Praha mužstvo dospělých, dorostenecké  mužstvo, dvě žákovská družstva a přípravku pro nejmenší děti. Rozrůstajíci se členská základna klubu má kolem 230 členů.
Nejen díky travnaté ploše, ale i díky kvalitn
ějšímu zázemí, začínají toto sportoviště využívat nejen fotbalisté Pragy Praha , ale i jiní zájemci o krátkodobý či dlouhodobý pronájem. Konají se zde různé turnaje a dlouhodobě si hřiště pro tréninkové účely a pro mistrovské zápasy pronajímají dívčí družstva fotbalového klubu AC Sparta Praha.
V areálu hřišt
ě se nachází pohostinské zařízení.
Znak
www.tjpragapraha.com
Sponzoři
Praha 9
Vojenská zdravotní pojišťovna České Republiky
Devátá energerická, a.s.
Kolektory Praha
Pražské služby
Pražská teplárenská, a.s.
century21
VEKRA
Sport Zeus
Muži A
Muži B
Muži C
Mladší dorost
Starší žáci
Mladší žáci A
Mladší žáci B
Starší přípravka
Mladší přípravka
Muži A Muži C Mladší dorost Starší žáci Mladší žáci A Mladší žáci B Starší přípravka A Starší přípravka B - 2013 Mladší přípravka